Ripefjerning

 Ripefjerning

Ripefjerning er mulig når ripen eller ripene ikke er så dype at de går igjennom lakken. Dette gjøres ved og slipe ned deler av klarlakken rundt ripen og ved bruk av rubbing vil lakken bli varm og flyte noe i sammen. Ripefjerning er kun mulig når ripen ligger øverst i lakken. En god indikator om det er mulig med ripefjerning er og ta noe vann og stryke over ripen. Om det hvite i ripen forsvinner er det stor sjanse for at ripen kan la seg fjerne.