Forsikringskade

Om skaden på bilen er stor vil kostnadene og bli større og det kan bli aktuelt og bruke forsikringen. I fleste tilfeller bør man betale for og utbedre skader som er under 15 000 til 20 000,- Det på grunn av at i mange tilfeller mister man opp imot 30 % bonus og i tillegg betaler en egenandel. Pengene man da bruker hvert år i forsikringspremie for og komme opp i lik bonus man hadde vil da tilsvare mer en dette beløpet. Dette kan kan og vil forsikringselskapet ditt gi et overslag på hva som lønner seg.

 Forsikringsskade

Skulle en en skade oppstå tar vi hele dialogen med selskapet. Eneste du som kunde trenger og gjøre er og melde inn skaden til selskapet. Du står som kunde fritt til og velge akuratt det verkstedet du ønsker, samtidig som alle bilens fabrikk garantier blir opprettholdt ifølge norsk lov.

Vårt hovedmål ved en forsikringskade er at bilen ikke skal bli stående på verksted lenger en den behøver.

Ta kontakt om du har en skade så fikser vi resten.